Menu Close

Planavimo dokumentai

Smurto ir priekabiavimo tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2023 m. kovo 20 d. V1-21

Pranešimų apie priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu 2023 m. kovo 20 d. V1-21

Darbuotojų elgesio (etikos) taisyklės, patvirtintos direktoriaus įsakymu 2023 m. kovo 20 d. V1-21

Suderinta su Darbo taryba 2023 m. kovo 27 d. Nr.1.19-3

Darbuotojų, patyrusių arba galimai patyrusių smurtą ir priekabiavimą darbe, veiksmų schema.

          Pranešimo pateikimo būdai:

  • Anonimiškai, įmetant užpildytą pranešimo formą (Priedas Nr. 1) į Įstaigos pašto dėžutę;
  • Siunčiant užpildytą pranešimo formą  el. paštu pranesk@rudaminosdarzelis.lt;
  • Pateikiant užpildytą pranešimo formą direktoriaus paskirtam atsakingam asmeniui – ikimokyklinio ugdymo mokytojai Alionai Britan-Kulakovskajai, telefonu +37060570972 arba el.p. alionaa1993@gmail.com;
  • Informuojant Įstaigos direktorių. Tiesioginis vadovas apie praneštą atvejį turi informuoti Informacijos apie pažeidimus nagrinėjimo komisiją, pateikiant reikiamą informaciją;
  • Registruojant psichologinio smurto ar mobingo atvejį naudojantis Įstaigos interneto svetaine (www.rudaminosdarzelis.lt), pasirinkus Galimų psichologinio smurto atvejų anketą ir pateikus reikiamą informaciją;
  • Siunčiant elektroninį laišką adresu (darzelis@rudaminosdarzelis.lt ) nurodant informaciją: asmens vardą ir pavardę, kontaktus (el. paštą ir/ar tel. Nr.) (nebūtina, bet pageidautina siekiant tikslesnio tyrimo, išvadų ir tikslingos prevencijos); įvykio datą (arba periodą nuo – iki); galimus iniciatorius, nukentėjusius, liudininkus; pranešimą pildančio asmens sąsajas su įvykiu; detalų įvykio aplinkybių aprašymą; siūlomas prevencines priemones (jei esama pasiūlymų).

Psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Anketa

Kas yra mobingas

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir įspėjimo tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Smurto prevencijos programa 2021-2023 m.

Skip to content