Menu Close

Mokytojų metodinė taryba

2023 metų Mokytojų metodinės tarybos veiklos planas

Metodinės tarybos pirmininkas – Galina Bareiša, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

Sekretorius: Diana Rutkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai:

  1.Aliona Britan-Kulakovskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (vaiko priežiūros atostogose)

2. Jolanta Kravčukienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja  (vaiko priežiūros atostogose)

3. Anžela Volodkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

4. Sigita Burgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

5. Snežana Bruzgienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6. Gema Steponėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

7.Ingrida Mitalienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8. Renata Bogdanovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9. Diana Sivinskaja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10.Gelena Prokopovič, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11. Jūratė Savičienė,  neformaliojo (papildomojo) (dailės)ugdymo mokytoja

12. Violeta Sokolovska, meninio ugdymo  (muzikos) mokytoja

13.  Jolanta Naruševičienė, logopedė

14.JUstina Sakalauskaitė, specialioji pedagogė

 

 

Skip to content