Menu Close

Padėkos

Padėka už Solidarumo bėgimą 2022 m.

Padėka LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2022 M.

Padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje “Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai”. 2020

Padėka už dalyvavimą respublikinėje virtualioje fotografijų parodoje “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”, skirtoje paminėti 2020-iesiems Mokyklų bendruomenių metams. 2020

Padėka už dalyvavimą respublikinėje akcijoje “Padovanokim gerą nuotaiką ir šypseną”, skirtą Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti. 2020

Padėka už  indėlį bei nuotolinio ugdymo turinio kūrimą Ugdymosi avilyje. 2020

Padėka už dalyvavimą parodoje “Puošia, šildo ir pasakoja”.

Pilietinė iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”

Sveikatos karalystės diplomas

2018 m. lapkričio 14 d. 4-os grupės ugdytiniai dalyvavo dainos festivalyje “Skambantys lašiukai”, kuris vyko Riešės gimnazijoje. Vaikus ruošė auklėtoja Galina Bareiša ir muzikos pedagogė Lina Jaskevičienė, kurios gavo padėkos raštus.

Gegužės 18 d. 3-ios grupės ugdytiniai koncertavo renginyje skirtame Lietuvos šimtmečiui „Vilniaus Jovarai“ . Auklėtoja Galina Bareiša, muzikos pedagogė Daiva Lazutkienė. Dovanų gavo knygų.

2018 m. balandžio mėn. Auklėtoja Diana Rutkauskienė  su  ugdytiniais  Adam Volchonskij ir Joana Rulyte dalyvavo piešinių konkurse „Vaikas pėsčiasis- atsakingas eismo dalyvis“ ir gavo padėkos raštą.

Kovo 21 d. 4-os grupės ugdytiniai koncertavo Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos konferencijoje, kuri vyko Tautinių mažumų departamente. Auklėtoja Sigita Burgienė, muzikos pedagogė Daiva Lazutkienė.

Kovo 14- 23 d. vyko Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytinių paroda „AŠ MYLIU TAVE, ŽEME!“  Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre, organizavo auklėtoja Jolanta Baranovič.

2018 m. kovo mėn. Auklėtoja Diana Rutkaukienė kartu su 4-os grupės ugdytiniais dalyvavo Respublikiniame  vaikų piešinių konkurse  „Aš čia gyva“  mylėk savo kraštą ir puošk jį  gerais darbais. Gauta padėka.

2018 m.  kovo mėn. Auklėtoja Diana Rutkauskienė kartu su ugdytiniais  Otilija, Oskaru, Polina dalyvavo akcijoje „Įpink žodį į juostą“ gauta padėka.

Vasario 12-23 d. vyko Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių paroda “Aš didžiuojuosi Lietuva” (LEU),  organizavo auklėtoja Sigita Burgienė, pavaduotoja ugdymui  Jolanta Baltakienė.

2018 sausio 13 d. auklėtoja Jolanta Baranovič pakvietė visus prisijungti prie akcijos  „Atmintis gyva, nes liudija“. Gauta padėka.

2018 m. spalio 24 d. vyko konkursas “Ilgakasė 2018 “, kuriame dalyvavo

Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, taip pat Rudaminos “Ryto” gimnazijos priešmokyklinio ugdymo ugdytinės. Konkursą organizavo  auklėtoja Sigita Burgienė, pavaduotoja ugdymui  Jolanta Baltakienė.

Skip to content