Menu Close

Vizija. Misija. Vertybės

Vizija 

Moderni, konkurencinga, regiono ikimokyklinio ugdymo lyderė, patraukli savo veiklos metodais, įvairove ir ugdymo kokybe.
Misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybišką ikimokyklinį ugdymą lietuvių ugdomąja kalba Rudaminos bendruomenės šeimų vaikams,, sudaryti sąlygas tenkinti lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei ugdyti vaikų kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi ir savarankiškam gyvenimui. Ugdyti kūrybingą, savarankišką žmogų, gebantį kurti pilietinius procesus ir sėkmingą valstybę.

Vertybės

Atvirumas, profesionalumas, atsakomybė, vaiko gerovė.

Skip to content