Menu Close

Specialistų teikiamos paslaugos

Logopedė Jolanta Naruševičienė, 1,0 et. dirba nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Pirmadienis 7.00 -13.00; 15.00-17.30

Ketvirtadienis  11.30-15.30 (4 nekontaktinės valandos)

13.00-15.00 (2 nekontaktinės valandos)

Trečiadienis 7.00 -13.00; 15.00-17.30

13.00-15.00 (2 nekontaktinės valandos)

Penktadienis 7.00 -13.00;

13.30-17.30 (4 nekontaktinės valandos)

Lopšelyje-darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Logopedo darbo tikslas – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos šalinti. Logopedo pagrindinės veiklos kryptys:

  • Ištiria ir įvertina vaiko kalbą. Nustato kalbos sutrikimo priežastį ir pobūdį, planuoja veiklą kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, numato vaiko kalbėjimo ir kalbos plėtojimo korekcijos kryptis;
  • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, darželio mokytojas;
  • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais;
  • Ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausias kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe.

+++++++++++++++++

Specialioji pedagogė, Justina Sakalauskaitė dirba nuo 2023 09 01

Ketvirtadienis 7.30-13.00

Skip to content