Menu Close

Specialistų teikiamos paslaugos

Logopedė Jolanta Naruševičienė, 0,75  et. dirba nuo 2024 m. sausio 2 d.

Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais

7.00-12.30 (darbas su vaikais)

12.30-16.00 (nekontaktinės valandos)

Lopšelyje-darželyje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Logopedo darbo tikslas – rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, juos šalinti. Logopedo pagrindinės veiklos kryptys:

  • Ištiria ir įvertina vaiko kalbą. Nustato kalbos sutrikimo priežastį ir pobūdį, planuoja veiklą kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, numato vaiko kalbėjimo ir kalbos plėtojimo korekcijos kryptis;
  • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, darželio mokytojas;
  • Dalyvauja darželio Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su kitais pagalbos mokiniui specialistais;
  • Ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines priemones, naudoja naujausias kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikas, taiko jas darbe.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Specialioji pedagogė, Justina Sakalauskaitė dirba 0,25 et. nuo 2023 09 01

Ketvirtadieniais 

8.00-13.30 (darbas su vaikais)

13.30-17.00 (nekontaktinės valandos)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams Jelena Kožuchovskaja  1,0 et. 

Kasdien 8.00-16.30 val.  (pietų pertrauka 14.00-14.30)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams Žydrūnė Zakarauskaitė 0,5 et. 

Kasdien nuo 8.30- 13,30 val. 

Skip to content