Menu Close

Paskatinimai ir apdovanojimai

Padėka virėjai Rimai Jeremičienei už ilgalaikį darbą įstaigoje, pastangas gaminant ugdytiniams  skanius ir sveikus patiekalus (2023 m.). 

Padėka mokytojai Alionai Britan-Kulakovskajai už pedagoginį darbą, ugdytinių pasiekimus,      projektinę veiklą,  šilumą, kantrybę, meilę ir dėmesį      ugdytiniams (2023 m.).  

Padėka muzikos mokytojai Linai Jaskevičienei už ilgalaikį ir nuoširdų, profesionalų darbą, inovatyvų požiūrį į meninį darželio vaikų ugdymą (2023 m.).

Padėka pavaduotojai ugdymui Sigitai Burgienei už naujų idėjų sklaidą ir įgyvendinimą,        bendruomenės telkimą, pagalbą kiekvienam mokytojui,        ugdymo kokybės užtikrinimą (2023 m.).

Padėka Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Dianai Rutkauskienei už  pedagoginį darbą, ugdytinių pasiekimus,  projektinę veiklą, patirties sklaidą, meilę ir  dėmesį ugdytiniams (2023 m.). 

Padėka neformaliojo (teatro) ugdymo   mokytojui  Juliui Ivanauskui už  inovatyvias idėjas, nuoširdų rūpinimąsi   vaikų saviraiška ir realizacija, mokymų  pedagogams  organizavimą (2023 m.).

 “Metų mokytoja 2022” (Diana Rutkauskienė)

“Metų darbuotoja 2022” (Kristina Bolyčevienė)

Padėka Logopedei Jolantai Naruševičienei už nuoširdų ir profesionalų darbą, rūpinimąsi vaikų kalbos gerove  bei bendradarbiavimą su kolegėmis ir  ugdytinių  tėveliais (2022 m.).

“Metų mokytoja 2021” (Anžela Volodkienė)

“Metų darbuotoja 2021” (Andželika Kušlevič)

 

 

Skip to content